ลำดับการขึ้นของฟัน

ลำดับการขึ้นของฟัน

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนมเป็นเกณฑ์ เฉลี่ยของเด็กที่จะมีฟันแต่ละซี่ขึ้นในแต่ละ อายุซึ่งอาจขึ้นเร็วหือช้ากว่าเกณฑ์ได้ โดยทั่วไปแล้วฟันล่างจะขึ้นก่อนฟันบนประมาณ 1-2 เดือน ฟันน้ำนมทั้งฟันบนและฟันล่างจะมีรวมกัน 20 ซี่ เป็นฟันบน และล่างขากรรไกรละ 10 ซี่ดังนี้

ฟันตัดคู่หน้า 2 ซี่
ฟันตัดด้านข้างถัดจากคู่หน้า 2 ซี่
ฟันเขี้ยว 2 ซี่
กรามซี่หนึ่ง 2 ซี่
กรามซี่ที่สอง 2 ซี่

ฟันซี่แรกคือฟันตัดคู่ หน้าของฟันล่างซึ่งจะขึ้นตอนอายุประมาณ 6เดือน หลังจากนั้นฟันตัดด้านข้างคู่หน้าของฟันล่างจะขึ้นตอนอายุประมาณ 7 เดือน ซึ่งจะขึ้นใกล้เคียงกับฟันตัดคู่หน้าของฟันบน ซึ่งขึ้นประมาณ 7 เดือนครึ่ง ส่วนฟันตัดด้านข้างของคู่หน้าบนจะขึ้นประมาณ 9 เดือน

ช่วงเวลา 1 ปี จะมีฟันกรามซี่ที่หนึ่งของฟันล่างขึ้น ส่วนฟันกรามซี่ที่หนึ่งของฟันบนจะขึ้นตอนอายุประมาณ 14 เดือน หลังจากนั้นฟันเขี้ยวล่าง จึงขึ้นตอนอายุประมาณ 16 เดือน ส่วนฟันเขี้ยวบนจะขึ้นประมาณ 18 เดือน ฟันกรามซี่ที่สองของฟันล่างจะขึ้นตอนอายุ 20 เดือน และฟันซี่สุดท้ายคือฟันกรามซี่ที่สองของฟันบนจะขึ้นในราวอายุ 24 เดือน

เด็ก อาจมีฟันน้ำนมขึ้นครบได้ช้ากว่านี้ในราว 1 ปีได้ เด็กที่ฟันขึ้นช้าจะไม่มีผลเสียใดๆ นอกจากว่าอาจมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องการบดเคี้ยว ส่วนเด็กที่ฟันขึ้นเร็วนั้น คุณแม่ต้องระมัดระวังดูแลทำความสะอาดอย่างดี เพราะฟันอาจผุได้ง่ายค่ะ

ที่มา นิตยสารดวงใจพ่อแม่

This entry was posted in บทความ คุณแม่และพัฒนาการเด็ก and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.