คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

NativeSpeakingKids-คำศัพท์ง่ายๆสำหรับเด็ก  เพื่อพัฒนาการทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

Family  (แฟมิลิ)  ครอบครัว
Mother  (มาเธอร์)  แม่
Father  (ฟาเธอร์)  พ่อ
Husband  (ฮัสแบนด)  สามี
Wife  (ไวฟ)  ภรรยา
Brother  (บราเธอร์)  พี่ชาย  น้องชาย
Sister  (ซิสเธอร์)  พี่สาว  น้องสาว
Cousin   (คัซซิม)  ลูกพี่ลูกน้อง
Grandfather  (แกรนดฟาเธอร์)  ปู่  ตา
Grandmother  (แกรนดมัธเธอร์)  ยาย  ย่า  บรรพบุรุษที่เป็นหญิง
Grandparent  (แกรนดแพเรินท)  ปู่  ย่า  ตา  ยาย
Aunt  (อานท)  ป้า  น้า  อา
Uncle  (อังเคิล)  ลุง
Baby  (เบบี้)  เด็กเล็ก

This entry was posted in รวบรวมคำศัพท์กว่า1000คำ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.