คำศัพท์เกี่ยวกับ พืช ต้นไม้ ดอกไม้

NativeSpeakingKids-คำศัพท์ง่ายๆสำหรับเด็ก  เพื่อพัฒนาการทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับ พืช ต้นไม้ ดอกไม้

grass   หญ้า
tree       ต้นไม้ยืนต้น
shrub    พุ่มไม้
bush   พ่มไม้
flower   ดอกไม้
herb   สมุนไพร
corn   ข้าวโพด
wheat   ข้าวสาลี
nettle   ต้นตำแย
weed   หญ้า, วัชพืช
thistle   ต้นธีซ
wild flower   ดอกไม้ป่า
cactus (plural: cacti)   ตะบองเพชร
mushroom   เห็ด
fungus (plural: fungi)   เห็ดรา
toadstool   เห็ดมีพิษ
ivy   ต้นไอวี่
moss   ต้นมอส
fern   ต้นเฟิร์น

Trees – ต้นไม้
oak   ต้นโอ๊ค
beech   ต้นบีช
ash   ต้นมะกอก
birch   ต้นเบิช
lime   ต้นมะนาว
holly   ต้นฮอลลี
pine   ต้นสน
maple   ต้นเมเปิล
elm   ต้นเอล์ม
fir   ต้นสน
palm tree   ต้นปาล์ม
chestnut   ต้นเกาลัด
willow   ต้นหลิว
sycamore   ต้นมะเดื่อ
Christmas tree   ต้นคริสต์มาส

Flowers – ดอกไม้
tulip   ดอกทิวลิป
daffodil   ดอกแดฟโพดิล
sunflower   ดอกทานตะวัน
rose   ดอกกุหลาบ
poppy   ดอกฝิ่น
bluebell   ดอกบลูเบ็ล
snowdrop   ดอกสโนดรอป
crocus   ดอกดิน
foxglove   ดอกฟอกซ์กลัฟ
daisy   ดอกเดสิ
geranium   ดอกจิเรเนียม
lily   ดอกพลับพลึง
waterlily   ดอกบัว
orchid   ดอกกล้วยไม้
buttercup   ดอกบัทเทอร์คัพ
dandelion   ดอกแดนดิไลอัน
carnation   ดอกคาร์เนชั่น
chrysanthemum   ดอกเบญจมาส
primrose   ดอกพรีมโรส

This entry was posted in รวบรวมคำศัพท์กว่า1000คำ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.