คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

NativeSpeakingKids-คำศัพท์ง่ายๆสำหรับเด็ก  เพื่อพัฒนาการทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

actor = นักแสดงชาย
actress = นัก แสดงหญิง
accountant = สมุห์บัญชี
artist = จิตรกร
architecture = สถาปนิก
auditor = ผู้ตรวจสอบบัญชี
author = นัก ประพันธ์
air-hostess = พนักงานต้อน รับหญิงบนเครื่องบิน
banker = นาย ธนาคาร
barber = ช่างตัดผม
baker = คนทำขนมปัง
book seller = คน ขายหนังสือ
booking clerk = คนขาย ตั๋ว
butcher = คนขายเนื้อ
carpenter = ช่างไม้
chauffeur = คน ขับรถ
chef = พ่อครัว
chemist = นักเคมี
clerk = เสมียน
dancer = นักเต้น
dentist = ทันตแพทย์
detective = นักสืบ
doctor = แพทย์
dressmaker = ช่าง ตัดเสื้อหญิง
draftsman = คนวาดภาพ หรือออกแบบ
driver = คนขับรถ
editor = บรรณาธิการ
electrician = ช่าง ไฟฟ้า
farmer = ชาวนา
fisherman = ชาวประมง
florist = คน ขายดอกไม้
foreman = หัวหน้าคนงาน
geographer = นัก ภูมิศาสตร์
guide = มัคคุเทศก์
interpreter = ล่าม
janitor = ภารโรง
journalist = นักหนังสือพิมพ์
lawyer = ทนายความ
messenger = คน ส่งเอกสาร
merchant = พ่อค้า
model = นางแบบ
nurse = นาง พยาบาล
photographer = ช่างภาพ
painter = ช่างทาสี
printer = ช่าง พิมพ์
policeman = ตำรวจ
receptionist = พนักงานต้อนรับ
sailor = กะลาสี
salesclerk = พนักงาน ขายของ
scientist = นักวิทยาศาสตร์
secretary = เลขานุการ
security officer = เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
singer = นักร้อง
shoemaker = ช่าง ทำรองเท้า
shopkeeper = เจ้าของร้าน
surveyor = ช่างสำรวจ
sportsman = นัก กีฬา
tailor = ช่างตัดเสื้อชาย
translator = พนักงานแปล
teacher = ครู
typist = พนักงานพิมพ์ดีด
waiter = พนักงาน เสิร์ฟอาหารชาย
waitress = พนักงาน เสิร์ฟอาหารหญิง
writer = นักเขียน

Postman  (โพสแมน)  บุรุษไปรษณีย์
Doctor  (ด็อกเทอร์)  หมอ
Actress  (แอ็คเทรส)  นักแสดงหญิง
Actor  (แอ็คเทอร์)  นักแสดงชาย
House  (เฮาส)  บ้าน
Cook  (คุค)  คนทำอาหาร
Waiter  (เวเทอะ)  บริกรชาย
Waitress  (เวทเทรส)  บริการหญิง
Policeman  (โพลิสแมน)  ตำรวจ
Cashier  (แคชเชียร์)  พนักงานเก็บเงิน
Singer  (ซิงเกอร์)  นักร้อง
Bus Driver  (บัดไดรฟเวอะ)  คนขับรถประจำทาง
Barber  (บาร์เบอร์)  ช่างตัดผม
Nurse  (เนิส)  นางพยาบาล
Painter  (เพนเทอร์)  ช่างทาสี
Judge  (จัดจ)  ผู้พิพากษา
Magician  (เมจิกเชียน)  นักมายากล
Carpenter  (คาร์เพนเทอร์)  ช่างไม้
Baker  (เบเคอะ)  คนทำขนมปัง
Artist  (อาทิสท)  ศิลปิน
Gardener  (การ์ เดนเนอร์)  ชาวสวน
Tailor  (เทลเลอร์)  ช่างเย็บผ้า
Dancer  (แดนซ์ เซอร์)  นักเต้นรำ
Teacher  (ทีชเชอร์)  ครู
Sailor  (เซลเลอร์)  ทหารเรือ
Farmer  (ฟาเมอร์)  ชาวนา
Pilot  (ไพลอท)  นักบิน
Butcher  (บูทเชอร์)  คนขายเนื้อ
Dentist  (เดนทิสท)  หมอฟัน
Fireman  (ไฟเออะแมน)  พนักงานดับเพลิง
Saleman  (เซลแมน)  พนักงานขายชาย
Salegirl  (เซลเกิล)  พนักงานขายหญิง

This entry was posted in รวบรวมคำศัพท์กว่า1000คำ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.